Vi tillhandahåller högkvalitativa produkter från varumärkena: Chicago Pneumatic, Mattei & Pneumatech. Med denna produktportfölj kan vi erbjuda skruv-, kolv- och lamellkompressorer, oljesmorda samt helt oljefria. För att klara de hårda renhetskraven (ISO 8573) på tryckluft använder vi produkter från Pneumatech.

Genom att använda Originalreservdelar säkerställer du att din kompressor fungerar felfritt och att garantikraven uppfylls. Originalreservdelar tillverkas för att garantera att er kompressor erhåller rätt kapacitet och håller en låg energiförbrukning.

Om man använder så kallade piratdelar kan både oljeförbrukningen och elkostnaden öka, på grund av tryckfall över separatorfilter och luftfilter.

Utöver traditionell service av kompressorer erbjuder vi tjänster som:

  • Installation
  • Teknisk Support
  • Serviceavtal
  • Rördragning
  • Översyn av luftsystem
  • Fler tjänster finns att tillgå, kontakta oss för mer information